Nadat de ooien naar de weide gebracht zijn, komen we terug in de stal. De meeste lammetjes zijn uitgespeeld en hangen wat tegen elkaar of tegen de kant.
Als de boerin in het midden gaat staan, komen ze dichterbij.
‘Qui a la diarrhée?’ vraagt ze luid en op ernstige toon.
Geen enkel lammetje steekt zijn poot op of mekkert zelfs.
Dus moeten we 142 achterwerkjes nakijken.
Slechts drie hoeven een spuitje.