Klokslag achttien uur kon er geteld worden. Er waren eenentwintig kleine grijze enveloppes, die een voor een werden geopend. In elke enveloppe dezelfde (de enige) lijst, geen enkele naam doorstreept. De uittredende burgemeester toonde ze telkens aan het publiek en riep daarbij: ‘liste entière’! Om kwart over zes werd er geapplaudisseerd en ploften de champagnekurken tegen het plafond.

De eenentwintig stemmen kwamen niet allemaal van inwoners. Mensen die langer dan vijf jaar eigenaar zijn van een huis of een stukje grond in het dorp mogen ook stemmen.

Zaterdag zal bij de aanvang van de eerste nieuwe gemeenteraad de burgemeester worden gekozen. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we een vrouwelijke maire. Ik koester met haar voorzichtig hoop voor dit verdeelde dorp. Voor de rest van het land zie ik het wat somber in.